INZMO kasutustingimused

Täname, et kasutate INZMO teenuseid („Teenused”). Teenusepakkuja on INZMO GmbH („INZMO”), aadress: Charlottenstrasse 2, 10969 Berliin, Saksamaa. Teenuste kasutamisel nõustute alljärgnevate tingimustega.

INZMO teenuste kasutamine

Palume järgida kõiki eeskirju, mis on INZMO teenuste kasutamisel kättesaadavaks tehtud. Seoses meie teenuste kasutamisega võime saata teile teadandeid teenuste kohta, administratiivseid sõnumeid ja muud teavet. Võite mõnest neist teavitustest loobuda.

Kliendikonto INZMO’s

INZMO teenuste kasutamiseks on vaja luua kliendikonto INZMO mobiiliaplikatsioonis.

Konto kaitsmiseks hoidke oma parool konfidentsiaalsena. Vastutate tegevuste eest, mis teie INZMO kontol või sellega seoses tehakse.

Privaatsus ja autoriõiguste kaitse

INZMO privaatsuseeskirjad selgitavad, kuidas INZMO käib ümber teie isikuandmetega ja kaitseb teie privaatsust teenuste kasutamisel. INZMO teenuste kasutamisel nõustute, et INZMO võib kasutada andmeid privaatsuseeskirjade järgi.

Teie teabesisu INZMO teenustes

INZMO teenused võimaldavad teil teabesisu üles laadida, esitada, salvestada, saata ja vastu võtta. Teile jääb selles teabesisus teile kuuluva intellektuaalomandi õiguse omandiline kuuluvus.

Kui laete üles, esitate, salvestate, saadate või võtate vastu teabesisu INZMO teenustes või teenuste kaudu, annate INZMO’le (ja meie koostööpartneritele) ülemaailmse litsentsi kasutada, salvestada, taastoota, muuta, luua tuletatud teoseid (nt tõlkimisest, kohandamisest või teistest meie tehtud muudatustest, mis on tingitud vajadusest muuta teie teabesisu meie teenustega paremini sobivaks), edasi anda, avaldada, avalikult esitada, kuvada ja levitada niisugust teabesisu. Selle litsentsiga antud õigused kehtivad piiratud eesmärgil, et teenindada, reklaamida ja parandada meie teenuseid ning arendada uusi. Litsents kehtib ka pärast seda, kui peatate meie teenuste kasutamise. Mõned teenused pakuvad võimalusi meie teenustes pakutavale teabesisule juurdepääsu omamiseks ja selle eemaldamiseks. Lisaks on mõnes teenuses tingimused või seaded, mis piiravad nendesse teenustesse saadetud teabesisu kasutamise ulatust.

Privaatsuseeskirjadest või kindlate teenuste lisatingimustest leiate lisateavet selle kohta, kuidas INZMO teabesisu kasutab ja talletab.

INZMO teenuste tarkvara

Kui teenusel on vaja või see sisaldab allalaaditavat tarkvara, võib see automaatselt uuenduda teie seadmes kohe, kui uus versioon või funktsioon on saadaval. Mõned teenused võimaldavad teil automaatse uuendumise seadeid kohandada.

INZMO annab teile isikliku, ülemaailmse, tasuta, võõrandamatu ja ainuõiguseta litsentsi teenuse osana INZMO poolt pakutava tarkvara kasutamiseks. Selle litsentsi ainueesmärk on lubada teil kasutada INZMO teenuseid.

Teenuste muutmine ja lõpetamine

Võite INZMO teenuste kasutamise igal ajal peatada. INZMO võib peatada teenuse pakkumise teile ja igal ajal lisada või luua uusi piiranguid oma teenustele.

Vastutus teenuste eest

INZMO ei vastuta selle teenuste kasutajate poolt INZMO registrisse sisestatud andmete ja üleslaaditud failide sisu eest.

INZMO ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad INZMO teenustes tema kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired teie või INZMO andmeside ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.

INZMO ei vastuta võimalike kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.

Teave tingimuste kohta

Võime neid või muid teenusele kehtivaid lisatingimusi muuta, nt seaduse või teenuste muudatuse kajastamiseks. Peaksite tingimusi regulaarselt üle vaatama. Teatise tingimuste muutumise kohta avaldame oma veebilehel www.inzmo.com. Teatise muudetud lisatingimuste kohta postitame kohaldatavasse teenusesse. Muudatused ei kehti tagasiulatuvalt ja rakenduvad kõige varem 7 päeva pärast postitamist.

Teenuse uusi funktsioone puudutavad või juriidilistel põhjustel tehtud muudatused jõustuvad viivitamatult. Kui te ei nõustu muudetud teenusetingimustega, saate lõpetada INZMO teenuse kasutamise.

Teenustest või tingimustest tulenevaid või nendega seotud vaidlustele kehtivad Saksamaa Liitvabariigi seadused.

Muudetud: 17.08.2016